ARC International DOO firma za prodaju peleta

beli pelet

Peletarc.rs

ARC International doo

Naša firma već više od 5 godina je sertifikovani dobavljač peleta.
Prodaja biogoriva postala je novi korak u razvoju naše kompanije.

Naši proizvodi neuporedive su sa večinom drugog peleta na tržištu u Srbiji. A ovo nisu prazne reči. Podržane su argumentima. Uprkos činjenici da se biogorivo proizvodi od otpadnih proizvoda — prerade drveta — takve prirodne sirovine takođe mogu da budu kako visokog tako i niskog kvaliteta. Kao rezultat, sve ovo utiče na gotov proizvod.

Naša firma ARC International prodaje pelet isključivo od piljevine drveta bez korena i kore. Ne može svako da se pohvali ovim. Treba napomenuti da na tržištu biogoriva ima dosta proizvoda lošeg kvaliteta iz različitih otpadaka drvne industrije.

Naš proizvođač proizvodi beli pelet u skladu sa standardom En plus A1. Ovo je premium pelet boljeg kvaliteta.

Razlozi zašto je pelet u sve većoj upotrebi

Kontakt podaci

Nazovite za Vaš pelet sada!

Obrazac za narudžbu

Pošaljite podatke i očekujte naš poziv.


    Sertifikat kvaliteta